Prispevki

Vasko Simeunović, predsednik MSL – Mladi smo največji vir bogastva

Vasko Simeunović, predsednik MSL – Mladi smo največji vir bogastva

Vasko Simeunović, predsednik MSL – Mladi smo največji vir bogastva

Zakaj mladinski svet lokalne skupnosti?

Sodelovanje mladih pri odločitvah in dejavnostih na lokalni ravni se mi zdi ključnega pomena za razvoj bolj demokratične, vključujoče in uspešne družbe. Mladinski svet neke lokalne skupnosti pri tem odigra ključno vlogo. Mladim pomaga na poti socialnega vključevanja, razvoja, osamosvajanja in pridobivanja znanj in kompetenc, s tem pa seveda prispeva tudi k razvoju lokalnega okolja. Z vzvodi mladinskega organiziranja lahko mladi preko mladinskega sveta vplivajo na mladinsko politiko lokalne skupnosti in predvsem poskrbijo, da je njihov glas slišan tudi pri vseh ostalih vprašanjih oblikovanja naše skupne sedanjosti in prihodnosti.

Pomembno se mi zdi poudariti, da sodelovanje v mladinskih organizacijah, prostovoljstvu, podmladkih pomeni krepitev občutka za aktivno in odgovorno državljanstvo in izboljšuje kvaliteto življenja mladih tako v času vključenosti v organizacijo kot tudi pozneje v življenju. Hkrati pa pridobljena znanja, veščine in vrednote družbene odgovornosti prispevajo tudi k boljšemu razvoju skupnosti

 Aktualne teme za mlade v Ljubljani?

Trenutno je to sigurno Strategija za mlade 2015-2024. V zadnjih dneh meseca maja je bil pripravljen in objavljen osnutek. Gre za prvo strategijo za mlade v Ljubljani. Pripravljene so strateške smernice in cilji, zdaj pa je na vseh mladih, da ta dokument dodelamo do končne verzije, na katero bomo lahko ponosni. Mogoče lahko kar tukaj izpostavim, da ste vsi mladi vabljeni 18. junija na prvo javno razpravo o strategiji, ki jo organizira Mladinski svet Ljubljane, v veliki dvorani Mestne hiše.

 Prihaja tudi poletje, ki je čas malo drugačnih aktivnosti in seveda je tu veliko možnosti za udejstvovanje. Izpopolnjevanje, raziskovanje, povezovanje in druženje je vedno dobrodošlo in koristno. Več informacij o tem lahko pričakujete v kratkem.

Kako se mladi lahko vključujejo in organizirajo?

Mlada energija je vedno več kot dobrodošla v vseh sferah in vseh nivojih odločevanja. Participacija mladih se začne že v lokalnem okolju, ko skupina posameznikov ugotovi, zazna določeno težavo ali pa pride do spoznanja o neki boljši rešitvi. Takrat ugotovijo, da imajo kot skupina mladih lahko veliko moč spreminjati in vplivati. Po mojem mnenju se tu začne aktivna participacija. Danes, v obdobju enostavnih komunikacijskih orodij, je kontakt z odločevalci ali pa nagovor skupnosti enostaven. To ne pomeni, da si vedno slišan, je pa vredno vztrajati.

Res svet stoji na mladih?

Absolutno! Čeprav se to kdaj zdi dokaj zapleteno.

Skrbeti nas mora predvsem druga stvar in sicer, da v naši državi še nismo zagotovili zadostne socialne varnosti, zadostne mere zaposlitev in ostalih zadev za mlade. Mladi ljudje smo največji vir bogastva, največja moč in najboljša energija. Zagotoviti nam je treba najboljše šolanje in najboljše pogoje za vključevanje v vse sfere aktivnega življenja. Za to ta trenutek ni poskrbljeno dovolj dobro.

 S čim se ukvarjaš?

Trenutno študiram na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Ob rednem študiju pridobivam svoja znanja tudi v raznih oblikah neformalnega izobraževanja. Vodim Mladinski svet Ljubljane in se po najboljših močeh trudim biti aktiven državljan.

Ko mi to čas dopušča rad skočim do igrišča in odigram kakšno košarkarsko tekmo.


 3079,    Objava: MSL

O nas

Smo krovna organizacija ljubljanskih mladinskih organizacij!

Podpira nas: 

 

Twitter

Hitri kontakt

Mladinski svet Ljubljane
Bežigrad 6
1000 Ljubljana
E-pošta: info@mslj.si